Rekrytering marknadsföring

Om du behöver hjälp med rekrytering inom marknadsföring så finns det några olika tillvägagångssätt. Är behovet av personal långsiktigt så kan det vara en bra idé att anlita en rekryteringspartner som är expert på området och som på ett effektivt sätt kan hjälpa dig hitta rätt kandidater till ditt företag. Är det i stället en tillfällig tjänst så kanske en konsult är rätta vägen. Här nedan har vi samlat och listat några olika sätt att hitta kandidater inom marknadsföring.

Bemanning och rekrytering – Marknadsföring

Största fördelen med att anlita ett rekryteringsföretag, utöver deras kompetens inom området är att du sparar tid som du kan lägga på din kärnverksamhet.

Madefor.se

Bemanningsföretaget Made for är specialister inom rekrytering, interim management och utbildning. De har god erfarenhet av rekrytering inom just marknadsföring och lägger stor vikt vid kvalitet, effektivitet och hållbarhet genom hela rekryteringsprocessen. De har ett stort utbud av roller inom marknadsföring som de hjälper dig rekrytera eller hyr ut på kort sikt.

Levelrecruitment

Ett rekryteringsföretag som sedan 2009 hjälper verksamheter att hitta spetskompetens inom marknadsområdet. För Levelrecruitment är det viktigt att behålla hög kvalitet i rekryteringens alla led och kundens behov kommer i främsta rummet. De rekryterar bland annat marknadschefer, informationsansvariga, kommunikatörer och designers.

Sententiarekrytering.se

Sententia kan hjälpa till med rekrytering och interim-uppdrag inom marknadsföring på specialist- och chefsnivå. De har många års erfarenhet inom branschen vilket innebär ett brett kontaktnät och väl genomarbetade processer. Här kan du få personlig hjälp att hitta exempelvis en marknadschef till din verksamhet.

Interim marknadschef

Genom att hyra en interim marknadschef av en rekryteringspartner så som Madefor.se så undviker du att behöva anställa en marknadschef på obestämd tid. En interimkonsult kan vara en bra lösning exempelvis när en medarbetare plötsligt blir sjukskriven eller om en rekryteringsprocess tar längre tid än väntat. En annan situation då en interimkonsult kan ge ett värde är när du tillfälligt vill tillföra expertis och kompetens, exempelvis vid större förändringar i organisationen

Vad kostar det att anlita ett rekryteringsföretag?

Kostnaden för att anlita ett rekryteringsföretag skiljer mycket från fall till fall. Vissa rekryteringsföretag utgår från en prismodell där kostnaden är en procentsats av kandidatens årslön, exempelvis 30 %, andra har en prismodell som utgår från en fast timkostnad.

Att få hjälp att rekrytera en kommunikatör är vanligtvis billigare än att rekrytera exempelvis en marknadschef med spetskompetens. Säg att rekryteringsföretaget tar en timkostnad på 500kr /timme och en kommunikatör kanske kan rekryteras på 4–5 veckor medan en specialist kanske tar dubbelt så lång tid. Det gör att priset skulle kunna variera från 60 000 kr till upp mot 200 000kr.

Vad kostar det att rekrytera själv?

Om du vill sköta rekryteringen själv inom företaget så är det tidsaspekten som avgör kostnaden för en rekrytering. Säg att den tar snäppet längre tid, kanske 5–7 veckor då du inte har tillgång till riktigt samma nätverk eller processer som ett rekryteringsföretag. Ta din lön multiplicerat med tiden, som du också tappar från att göra övrigt arbete, så får du ett hum om vad rekryteringen kan komma att kosta ditt företag.

Om du fortfarande är osäker på vilken metod som är bäst för dig och vill prova på att sköta rekryteringen själv så kan Unionen ge dig som chef stöd i rekryteringsprocessen. Här kan du hitta allt från checklistor till tips på vägen. De hjälper dig hela vägen från förberedelser till utvärdering och uppföljning efter att anställningen är klar.