Varumärkesplattform

En bra varumärkesplattform kan användas som ett verktyg eller styrdokument för att skapa grunden för ditt varumärke. Med detta som stöd kan du på ett konsekvent och genomtänkt sätt kommunicera ditt varumärke både internt och externt. Det är här du bestämmer vad du vill att varumärket ska vara och hur du vill att det ska uppfattas av andra.

Varumärkesplattform - Mall

En varumärkesplattform kan se lite olika ut beroende på typ av företag och bransch. Vanligtvis innehåller den delar som företagets kärnvärden och strategier. Exempelvis affärsidé, vision, värdegrund, varumärkeslöfte, varumärkesidentitet och positionering. Det viktiga är inte att ha med exakt alla delar, utan att ni har en tydlig, genomtänkt och gemensam bild av vad ni vill att varumärket ska vara och hur det ska uppfattas.

Affärsidé

En affärsidé bör innehålla din idé om vad du vill sälja, till vilken målgrupp och på vilket sätt. Det bör också framgå vad som är din USP (unique selling point). Varför ska kunden välja dig framför en konkurrent?

Vision

Här räcker det med en kortfattad mening om vad företaget strävar mot. Exempelvis: ”Vi ska bli bäst i Sverige på XX”. Syftet med en vision är att ha en gemensam, gärna motiverande bild av vad företaget vill uppnå.

Värdegrund

Den här delen handlar om att skapa riktlinjer för vilka egenskaper företaget värderar och eftersträvar. Ett stöd för medarbetare i hur de ska agera i olika lägen.

Varumärkeslöfte

Varumärkeslöfte handlar om målgruppens förväntningar och vad du med ditt varumärke lovar att leverera.

Varumärkesidentitet

Med varumärkesidentitet avses hur du vill att ditt varumärke ska uppfattas och det som målgruppen associerar med varumärket.

Positionering

En strategi för hur du ska få målgruppen att välja din produkt framför andras. Hur du positionerar ditt varumärke i målgruppens medvetande.

Om du vill veta mer om vad du ska tänka på när du skissar på en affärsidé eller planerar för att bygga upp ett varumärke så har Verksamt.se mycket matnyttig information för dig som företagare. Här kan du exempelvis ta del av en kortare informativ film om vägen från affärsidé till registrerat varumärke och en lista på olika typer av varumärken du kan söka varumärkesskydd för.

Varumärkesstrategi — Kurser

Vill du lära dig mer om varumärkesstrategi och hur du ska tänka när du bygger upp ditt varumärke så finns det ett flertal kurser inom området. Här nedan kan du ta del av två som vi tycker verkar riktigt bra.

Berghs School of Communication

Berghs har flertalet kurser inom ämnet, bland annat kursen "Varumärkes- och affärsstrategi". Kursen ger dig praktiska verktyg genom teori och case-arbete för att hjälpa dig vidare med ditt varumärke. Fokus ligger på framtida varumärket, vision, varumärkeslöfte och en plan för hela verksamheten.

Tid: Cirka 10 timmar per vecka under 8 veckors tid.

Pris: 33 750kr.

Diploma utbildning

Diploma erbjuder en kortare onlinekurs inom varumärkesstrategi som ger dig tips och verktyg för att bygga upp ett starkt varumärke. Du får ta del av förinspelat videomaterial med tillhörande övningsuppgifter, exempelvis inom relationsbyggande och nätverkande.

Tid: Cirka två timmar.

Pris: 2 500kr.