Kurser i Marknadsföring och
Marknadskommunikation

Svenska MarknadsSkolan AB

- Unikt hands-on marknadsföringskurser
för yrkesverksamma på företag, kommuner och verk

 
 

info (at) marknadsskolan.se

”Mycket givande dagar, mer omfattande än väntat, hands-on”

MarknadsSkolan fyller behovet av konkreta verklighetsbaserade kurser i marknadsföring, utbildningar för medarbetare och chefer på marknads-, informations- och kommuni-kationsavdelningar, korta intensiva marknadsföringskurser, vidareutbildningar för yrkesverksamma.


Samtliga kurser och workshops har det gemensamt, att de enbart innehåller och tar upp det man behöver för att utföra sitt jobb, detta oavsett om det är en affärsplan eller att vara en mångsidig marknadsassistent. Allt vi tar upp är högst relevant för den uppgift vi som marknadsförare skall utföra. I beslutsfattarnas workshops gör vi till och med planen på plats!
Kurslitteraturen i marknadsföring är speciellt skriven för just MarknadsSkolans kurser, små upplagor så vi ständigt kan revidera och komplettera.


Diplomkursen i marknadsföring är unik, såväl i innehåll som upplägg. Assistenterna och koordinatorerna får en synnerligen stadig grund, kompetens som normalt tar decennier att lära sig i jobbet. Innehållet speglar exakt det de behöver och de sitter inte en enda timme i en vanlig lektionssal; hela kursen händer ute på stan hos representanter för de tio främsta leverantörerna och relevanta myndigheter. Ingen annanstans hittar du en sådan fullmatad och kompetenshöjande kurs! Dessutom är de nog de roligaste vi har.

Fakta om Svenska MarknadsSkolan AB

MarknadsSkolan etablerades år 2000, är privatägt och agerar helt oberoende av andra marknads– eller institutionella aktörer, även oberoende av extern finansiering; MarknadsSkolan lever som den lär, av intäkter. MarknadsSkolan etablerades av marknadsfolk för marknadsfolk.

Svenska MarknadsSkolan AB är helt fristående från de "marknadsskolor" på några av våra svenska högskolor, den affärsrådgivning som upprättats i några av inkubatorerna, där hjälp ges till de studenter som vill starta bolag av sina innovationer. Svenska MarknadsSkolan AB vänder sig enbart till redan yrkesverksamma, på marknads-, kommunikations- och infoavdelningar, inte till studenter.

Namnet Svenska MarknadsSkolan AB är skyddat enligt Firmalagen och dessutom registrerat som märke på PRV, därigenom även skyddat av Varumärkeslagen. En "marknadsskola" får vem som helst ha, det har vi inga synpunkter på, och kan heller inte ha det, enligt reglerna.

Små grupper ger stora resultat

Kurslokaler efter behov, till skillnad från ett flertal andra utbildningsföretag. Detta möjliggör mindre grupper, en personlig hållning snarare än ett fokus på att fylla lokalerna. Våra medvetet låga overheads möjliggör en individuell och verksamhets-
anpassad ansats. - Små grupper ger stora resultat.

Under årens lopp, har MarknadsSkolan successivt fått ett allt starkare fäste. Idag kan stolt uppvisas ett antal mycket stora, väl kända referensbolag inom såväl tyngre industri som tjänsteföretag. I Programkatalogen finns de senaste årens kundbolag och andra verksamhetsformer presentrerade med namngivna citat från VD, MC och assistenter. 

Programkatalog


Vänligen kontakta oss för mer information

Postadress:
Svenska MarknadsSkolan AB
Box 1310
183 13 TÄBY

Tel:
08-510 502 63
Vid behov vidarekopplat till mob eller telsvar. Du kan alltid sända sms till 070-555 75 25 så återkommer vi snarast.

Mail:
info (at) marknadsskolan.se

 
 


Till startsidan