Marknadsplan, ledarskapsutbildning

Kursprogram

Vi hör av oss direkt, sänd dina kontaktuppgifter här: KONTAKTA MIG


Strategiska workshops

- Hands-on, er egen plan upprättas under ledning

De strategiskt inriktade Bolagskurserna har, i de flesta fall inriktade på Ledning och högre chefer. Deltagarna kommer oftast två eller tre från samma bolag och jobbar uteslutande med sitt eget material. Kursledaren tar vissa generella aspekter på tavlan, men allt som är bolagsspecifikt sker i diskussionsform mellan ledaren och personerna i det aktuella bolaget. Inga ”allmänna” diskussioner runt bordet förekommer, sinsemellan grupperna, det finns det oftast inte tid till och det är heller inte meningen att deltagarna skall kommentera varandras upplägg.

Programmet har successivt breddats, allt utifrån direkta förfrågningar av våra kundbolag. De bolagsinriktade kurserna är allt från den övergripande affärsplanen, marknadsstrategiska planen, kommunikationsplanen, specialutvikning för den internationella marknadskommunikationen, specialare för er som har möjligheten att aktivt använda PR, positionering, till hur ni kan skapa en bättre lönsamhet i ert bolag.

Aktuella kurstillfällen på de olika orterna hittar du på respektive kurs egen undersida, se Kalendariet.

 

Föreläsningskurser

- "Vanlig" kurs för snabbt kompetenslyft

Under ett fåtal sammanhängande dagar ger Föreläsningskurserna en kombinerad grund- och fortsättningsnivå för den som snabbt vill komma upp på banan. Här jobbar man inte med sitt eget material utan försöker ta in så mycket som möjligt; begrepp, sammanhang och ahaupplevda kombinationer man tidigare inte sett. Till Föreläsningskurserna kommer deltagare från alla ranscher och de företräder alla befattningar, biträdande och assistenter såväl som marknadschefer. Programmet erbjuder kurser inom Marknadsföring.

Aktuella kurstillfällen på de olika orterna hittar du på respektive kurs egen undersida, se Kalendariet.

 

Färdighetsträning

- Hands-on, individuellt, konstruktivt och konkret

De individuellt inriktade kurserna har ungefär samma upplägg, med inriktning på den enskilda personen, på Fördjupat Chefsprogram har vi hela tre handledare. Även här görs en initial avstämning av nuvarande situation, analys leder vidare till utvecklingsplan med träningsinslag. Allt på plats under kursdagarna.

Alla kurserna är synnerligen pragmatiskt inriktade, man får ut något av dagarna, ett eget material att gå vidare med eller en plan för sin personliga utveckling.

De individuella kurserna hjälper var och en att genomföra sin affärsförhandling, planera sitt projekt och att utvecklas som chef.

Aktuella kurstillfällen på de olika orterna hittar du på respektive kurs egen undersida, se Kalendariet.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information, ring oss idag på 08-510 502 63.


Vi hör av oss direkt, sänd dina kontaktuppgifter här: KONTAKTA MIG

 
 
 
 

 

Till startsidan