Kurser i Marknadsföring, Affärsutveckling och Ledarutveckling

Kvalificerade yrkesverksamma Kursledare

- Kurser med stort inslag av rådgivning

 
 

Maila MarknadsSkolan för vidare information
     

Ulrika Borg

Marknadsföringskursen:

Kurs PR och Mediaträning

Ulrika Borg, senior konsult presskontakter, med egen stor vana vid media.
2010-2012 senior konsult Andreasson Public Relations AB. Numer på SJ:s HK:s PR-avdelning. Mer>>

Tidigare, politisk kommunikation Riksdagen, med stor vana vid uttalanden i samtliga media:

  • pressekreterare Finansdepartementet
  • politiskt sakkunnig Justitiedepartementet och Finansdepartementet
  • pressansvarig Socialdemokraterna Stockholms Stadshus


Kontakt
Mail till Ulrika Borg
Mob: 0722-52 18 05

     Ulrika Borg

 

     

Rolf Laurelli

Kurser i Affärsmannaskap:

Kurs Affärsmannaskap

Kurs Affärsförhandling

Bakgrund
Rolf är affärspedagog och säljkonsult i Svenska Konsulthuset, ständig sekreterare i Svenska Säljakademin och senior advisor för Sälj & Marknadshögskolan. Han är också redaktör för Bonniers Ledarskapshandbok i Säljledning. Rolf har i åtta år varit förbundsordförande i Säljarnas Riksförbund och är författare till ett tjugotal böcker och många artiklar om försäljning.

Med sin mångåriga erfarenhet har han gjort tusentals utbildningsinsatser inom marknadsföring i företag och organisationer. Målet för dessa uppdrag har alltid varit pedagogik, affärer och resultat. Resultatet överträffar alltid priset.Kontakt
Mail till Rolf Laurelli
Tel: 08-35 36 80
Websidan Laurelli.com

     Rolf Laurelli

 

     

Bo Kåresjö

Ledarskapskurserna:

Kurs Stresshantering, Stressmanagement

Kurs Marknadschef Coaching

Kurs Chefsprogram GrundBakgrund
Erfaren kursledare från bl a IFL. Goda referenser från bolag
såsom  BMW, även från SIDA och Boverket. Erfaren och uppskattad inom upplevelsebaserade och processorienterade utbildningar.

Läser nu vidare inom området kognitiv psykoterapi.

Bosse är i grunden högre officer inom svenska Försvarsmakten
och arbetslett många i högre befattningar.

Bosse var bland annat anställd chef för organisationssidan under 4 år på Perlan Dialog & Ledarskap AB, idag ägda av Gällövsta.

Några referenssbolag:
Rikspolisstyrelsen (RPS), Statens Kärnkraftinspektion (SKI),
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), POSTEN AB,
IF METALL, SIDA, Ericsson AB, Telia AB, ICA samt KF.

Kontakt
Mail till Bo Kåresjö
Mob: 0709 -24 27 06

     Bo Kåresjö

 

     

Mari Friberg

Marknadsföringskurserna:

Kurs Kommunikativt Ledarskap (kurs under utveckling)

Kurs Marknadsföring i Praktiken 10 dgr Diplom

Kurs VarumärkeBakgrund
Ägare Friberg Kommunikation AB. Erfaren och målinriktad ledare och kommunikationsspecialist; marknadsföring, försäljning, extern kommunikation inom B-2-B och till konsument. Över 10 års erfarenhet av interninformation bland annat vid förändringar och i kris. Arbetat både strategiskt och taktiskt. Har ingått i ledningsgrupper med eget budgetansvar.

Lång erfarenhet av strategisk och taktisk kommunikationsrådgivning till chefer och ledningsgruppsmedlemmar. Lanserat och underhållit intranät och hemsidor. Produktion av lednings- och organisationsinformation, pressrelease, säljbrev och presentationer. Stöd till chefer vid mediakontakter.

Drivit en intern reklambyrå i 5 år med 8 anställda och över 100 beställare. 8 års erfarenhet av relationsmarknadsföring genom event och möten i nära samarbete med sälj.

Chef i över 20 år och haft personalansvar upp till 25 personer inklusive lönesättning och utvecklingssamtal. Kommunicerar på ett rakt och ärligt sätt.

Specialist inom strategisk och taktisk affärskommunikation samt internkommunikation.


Kontakt
Mail till Mari Friberg
Mob: 073-729 99 09
Websidan Fribergkommunikation.se


     Mari Friberg

 

   

Vincent Blomberg

Affärsekonomi:

Kurs Affärsekonomi, budgetera för lönsamhet

Bakgrund
Civilekonom 1980. 10 år inom Bank och Finans. Företagsanalys, produktutveckling samt försäljning av finansiella tjänster. 10 år som finanscontroller och finanschef i olika företag och organisationer. Sedan år 2000 egen konsultverksamhet med inriktning på finansiell upphandling samt lönsamhetsträning för resultatansvariga. Mångårig erfarenhet av utbildning inom ekonom, kurser lönsamhet och styrning.

Kontakt
Mail till Vincent Blomberg
Mob: 070-422 41 63

     Vincent Blomberg

 

     

Ulf Lesley

VD och Marknadsansvarig på Förlaget Nakna Boken AB - Marknadsföring med litteratur, Stockholm, 2012-pågående.

Ulf Lesley är civilekonom och civilingenjör. 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom kommunikation, kurser marknadsföring, försäljning och förändringsarbete. Fokuserade på att integrera information och kommunikation; ett flertal utmärkelser och priser inom reklamkampanjer och film. Ulf har under flera år bott och arbetat internationellt, främst i Australien och Canada.


Marknadsföringskurser

Kurs Internationell Marknadskommunikation/Workshop
- Föreläsning och strategisk rådgivare

Kurs Kommunikationsplan/Workshop
- Föreläsning och strategisk rådgivare


Bakgrund
Grundare och ägare Lesley Communications/Unify Events AB, 2002-2012

Director of Marketing Communications & Branding, Ericsson mobila system, Stockholm, 1999 - 2002; till 1999 system för fasta telefoner (såsom hemtelefon), 1999-2002 mobila system.

Director of Global Marketing Ericsson Stockholm, Intelligent Networks Products, 1995-1999

Manager Customer Marketing, Ericsson Australia, Melbourne, 1993-1995

Sales Manager, Australia & Oceania, Ericsson, Stockholm, 1989-1993


Kontakt
Mail till Ulf Lesley
Mob: 0707-96 14 02
Websidan naknaboken.se

     Ulf Lesley

 

     

Nanna Carlstedt

Kursledare och senior konsult, grundare Svenska MarknadsSkolan AB.


Marknadsföring

Kurs Marknadsplan 2 dgr/Workshop
- Kursansvarig och strategisk rådgivare

Kurs Marknadsföring / Marknadsplan 2 dgr/Föreläsning
- Kursansvarig och föreläsare

Sommarkurs Marknadsföring 2 dgr/Föreläsning, Yoga och Meditation
- Kursansvarig, föreläsare och yogaledare

Kurs Marknadsföring i Praktiken 10 dgr Diplom/Besöka leverantörer & Föreläsning
- Kursansvarig, Moderator och föreläsare

Kurs Varumärke 2 dgs/Besöka experter
- Kursansvarig och Moderator


Kurs Varumärke 1 dag/Föreläsning
- Kursansvarig och senior konsult


Affärsutveckling

Kurs Affärsplan - Strategisk workshop beslutsfattare
- Kursansvarig och strategisk rådgivare


Ledarutveckling

Kurs Stresshantering - Kursansvarig och kursledare
- Kursansvarig och kursledare


Bakgrund
Senior konsult och kursledare. En fot i näringslivet och en i det pedagogiska. Grundat och etablerat två mindre bolag inom kompetensutveckling/management consulting. Därtill tidigare Produktchef Henkel Barnängen AB, interim Marknadschef PostNet/Posten Sverige AB, Senior konsult affärs- och marknadsplanering. Kursledare tidigare på IHM, Berghs School of Communications, Företagsuniversitetet, KYI Hotell&Turism; sedan 2006 MarknadsSkolan.

Chefserfarenhet: 10 personer; Produktchefer och medarbetare på Marknad. Omtyckt som coachande och sakkunnig. Uppskattar genomtänkta drag och framförhållning.

I CV finns lista över senaste uppdragen inom marknadsstrategi, bl a utveckling av Nordisk Marknadsplan, på engelska, åt Johnson&Johnson/Ethicons Medicintekniska produkter. Även anlitats av kommuner för marknadsplanering och utbildningsinsatser inom marknadsföring/näringslivet.


Mycket stort kontaktnät marknadsföring, PR, kommunikation.

Särskild kvalifikation att skriva; det mesta, från debattartiklar och profilskapande PR-texter, till positionerande content på websidan.
Författare kurslitteratur
Boken "Marknadsföring" (Bonnier Ledarskapshandböcker) publ 2005

Kurslitteratur MarknadsSkolan Marknadsföring i Praktiken, publ 2010

Publicerad Folkpartiets Medlemstidning riks dec 2011
Publicerad Dagens Eko dec 2011

Kurslitteratur MarknadsSkolan Varumärke i Praktiken, publ 2012


Kontakt
Mail till Nanna Carlstedt
Mob: 070-555 75 25

     Nanna Carlstedt


Professionell profil inkl CV hittar du på LinkedIn


Mest privat på Nannas Facebook...
 

Till startsidan