Ansvarig
Internkommunikation
 
Föreläsning/Workshop/Besök

Internkommunikation för PA, sekreterare & assistenter

Kurs Internkommunikation

Befattningens innehåll och hur den kan utvecklas
- Utkast till befattningsbeskrivning på köpet!

    

Kurs Internkommunikation


Föreläsning, workshop och besök hos två experter

För dig som jobbar som PA, sekreterare eller assistent och har fått utökat ansvar även för internkommunikationen.

Kursmål

-Förstå din roll som internkommunikatör
-Så stödjer du chefer och medarbetare mot organisationens mål
-Så kommunicerar du i förändringar


Som ny inom internkommunikation kan det vara svårt att definiera sin nya roll. Hur ska jag tänka, vad är viktigast, vilka verktyg finns, och hur bidrar jag till verksamhetens mål.

På den här kursen ger vi dig basen i din nya yrkesroll. Du får teori och praktik för att känna dig säker på att du arbetar effektivt och ger ett mervärde i din roll som interkommunikatör, i allt från att ta fram material, coacha chefer eller bidra i förändringsprocesser. Du kommer också att jobba fram din egen rollbeskrivning under kursen.

Förutom fördjupande föreläsningar och workshop besöker ni två experter. Även kursledaren, Ulf Lesley, är specialist, och han ger dig fördjupning och workshop.

Besöker ger dig ytterligare två perspektiv på den interna kommunikationen:

     -fördjupning av digitalt/sociala medier som ett internt verktyg
     -fördjupning rörligt/film som ett internt verktyg

Några av huvudpunkterna på Kurs Internkommunikation

Är du en av dem som funderar över innehållet i din befattning, din befattnings möjligheter?

Befattningsbeskrivningen, en avgränsning för ens ansvar och befogenheter, riktigt hands-on med workshop där var och en jobbar fram sin egen befattningsbeskrivning som man kan ta med tillbaka till jobbet!


Här har du chansen att gå igenom vad som skall ingå i din befattning, ta fram ett utkast som du sen kan diskutera igenom med din chef


Kriskommunikation, på vilket sätt påverkas man av kriser i denna roll? Vilket ansvar har man? Tillgänglighet "24/7"?? Ansvar för att utveckla plan för kriser/och om sådan plan saknas?

Systematik, struktur på kommunikationens samtliga kontaktytor och kanaler; hur de hänger ihop, vilken prio man ger dem, samarbeten med HR och andra delar av organisationen.

Arbetseffektivitet; samordning, vad kan göras bara en (1) gång? - Hur kan man göra, vilka verktyg finns, för att slippa skriva samma sak om och om igen? Så fungerar den nya "hubben"!

Vi fördjupar en av kanalerna, film, är nytt och hett just nu. Här får du nya idéer om hur film kan användas i den interna kommunikationen, hur du kan integrera den med den övriga kommunikationen.

Är du en av dem som funderar över och behöver diskutera igenom innehållet i
din befattning och dess möjligheter?


Innehåll
1. Internkommunikationen utvecklas
-Internkommunikationens delar
-Vad är internkommunikation, och vad är det inte
-Rollen som internkommunikatör, en roll i förändring

-Internkommunikationens roll i organisationens totala kommunikation
-Internkommunikation för att stödja verksamhetsmålen
-Internkommunikation för att stödja HR, chefer och medarbetare


2. Rollbeskrivning och ansvarsfördelning
-Avgränsningar och samarbete med de andra avdelningarna inom organisationen
-Avgränsning mot sälj, marknad och externkommunikation
-Samarbeten med HR och andra delar av organisationen

-Mål och mätning
-Bra och mindre bra mål, hur säkerställa att målen stödjer verksamheten
-Olika typer av mätning

-Min egen rollbeskrivning
-Exempel på bra och mindre bra rollbeskrivningar
-Arbeta fram din egen rollbeskrivning


3. Hantera svårigheter internt
-Hantera kulturskillnader i kommunikationen
-Det internpolitiska spelet

-Att stötta medarbetare och chefer, i mot- och medgång
-Att välja de effektivaste kanalerna
-Hur använder man bäst Internätet, Interntidningar, Intern TV, Film, Sociala medier, Event mm
-Kommunicera med medarbetare som inte är uppkopplade
-Att själv producera material

-Det kommunikativa ledarskapet
-Att stötta det kommunikativa ledarskapet
-Coacha andra, ett sätt att skapa värde och få legitimitet

4. Kriskommunikation
-Kriskurvan
-Att stötta de olika faserna i förändringsprocessen
Kontakta oss gärna för vidare information: info (at) marknadsskolan.se
eller på telefon 08-510 502 63

Du hittar kundlista och namngivna citat i Programkatalogen.


MarknadsSkolan reserverar sig för eventuella förändringar och omkastningar i programmet. Kan tillkomma experter på listan.Upplägg

Kurs Ansvarig Internkommunikation är en blandkurs, där du får fördjupande föreläsning, workshop för att jobba igenom din egen situation samt träffa ytterligare experter inom området, som även de ger sina råd och tips till dig.

Kursansvarig följer dig och gruppen och fungerar som moderator under besöken. Ni åker tillsammans ut till var och en av experterna, oftast någon station med T-bana.

Under besöken är du och de andra deltagarna synnerligen aktiva, här ges stort utrymme för dig att diskutera din egen befattning.

 
2 dgr

Stockholm


Kursansvarig och moderator

Ulf Lesley

KurstillfällenStockholm

Max 6 personer per tillfälle

Kurstider:
Kl 09.00-16.00

Kurskalender för Kurs Internkommunikation 2 dgr

Kursavgift

14.500 kr exkl moms, inkl två luncher och fika. Övriga Villkor.

Kursanmälan

Kursanmälan gör du per mail.

Maila till info(at)marknadsskolan.se

Lediga jobb för Marknadsförare/koordinatorerTipsa en vän

Till startsidan