Budgetering för lönsamhet
management

Kurs Affärsekonomi
Budgetering för lönsamhet

- Unikt hands-on, era siffror i fokus

 
2+1 dagar
     
 

KONTAKTA MIG

Kontakta oss direkt för aktuellt kursdatum:
info
(at)marknadsskolan.se  eller ring oss idag på 08-510 502 63.
Du hittar namngivna citat från tidigare deltagare på Kurs Affärsekonomi i Programkatalogen.Kurskalender för Kurs Affärsekonomi

 
Kort om Kurs Affärsekonomi
 

Små grupper, med 1 till max 3 bolag/verksamheter per tillfälle. Även Kommuner är välkomna. Kurs Affärsekonomi ger dig en generell genomgång av konkreta sätt att skapa bättre lönsamhet i ditt bolag. Vi utgår från att ditt bolag redan säljer bra och att ni är nöjda med er försäljning. Många av kursdeltagarna är dock av uppfattningen att de kunde ha en betydligt bättre lönsamhet. Kursen ger dig en känsla av att tänka lönsamhet är kul. Du får upp känslan för ekonomi, inser att du själv är mer delaktig i att skapa lönsamhet än du tror.

En stor affär kan vara mindre lönsam än en mindre; störst är inte alltid bäst. Vår erfarna och mycket populäre kursledare går igenom grunderna i vad som skapar lönsamhet. Du lär dig resultatrapport och kassaflöde och hur de är kopplade. Efter de två dagarna förstår du hur din budget kan användas som styrmedel och för uppföljning. Vi diskuterar debiteringsgrad, kapitalbindning och kundkrediter,
även styrkort med andra fokus; mot framtiden, kunder och medarbetare. Du tränas i att ställa upp en kalkyl och öka din medvetenhet i vad du gör när du skriver offert till kund. Lönsamhet sitter inte enbart i priset!

I bilagan hittar du ett detaljerat upplägg.

 Kurs Affärsekonomi en översiktlig beskrivning
 Kurs Affärsekonomi - innehåll och metod

 
Deltagarnas uttalanden om Kurs Affärsekonomi
 

"Oförutfattade meningar, anpassade till hur vi ville ha det själva. Upp till oss och vårt engagemang. På Kurs Affärsekonomi fick vi två givande dagar med ömsesidigt engagemang. Ingen skolboksutbildning som går att förbereda i förväg. Improviserade på plats. Vincent hade sin kunskap. Han lade det på den nivå som krävdes. Stegade kunskapen efter oss. Krävde engagemang från oss."
Örjan Wolff, VD, BERGAB/Gbg

Det här tycker jag var särskilt bra med Kurs Affärsekonomi:
"Många 'Aha'-upplevelser. Förtydligande av det jag håller på
med dagligen. Mycket bra lärare, som hela tiden engagerade och entusiasmerade oss. Tack Vincent!"


Till kommande deltagare på Kurs Affärsekonomi vill jag helt kort säga:
"Det är ingen risk att somna!"

Sven-Erik Jigler
Försäljningschef AirSafe AB

Det här tycker jag var särskilt bra med Kurs Affärsekonomi:
"Kursledaren och att vi var få deltagare."

AirSafe AB/Stella
Norrvi/Sales FOLA

 
Kurs Affärsekonomi innehåll
 

Deltagarnas dagsaktuella problemställningar/situation
Start, förväntningar
Hur tolkar jag finansiell information
Hur fattar jag rätt beslut på basis av finansiell information

Resultat kontra kassaflöde
Redskap för att förbättra kassaflödet

Kalkylering och prissättning
Kostnadsbaserad prissättning kontra marknadsprissättning

Effektivitetsmått
Hur utformas dessa och hur styr vi efter dessa

Budgetering
Uppföljning
Kapitalbindningens påverkan på kassaflöde samt lönsamhet

Hur jobbar vi för att minska kapitalbindningen

Styrkort för att mäta och följa upp det vi skall tjäna pengar på i framtiden

Bolagsspecifik uppföljning.

Reservation för viss omkastning i programmet alternativt omprioriteringar mellan punkterna beroende på gruppens uttryckliga önskemål.

 

     

Kurs Affärsekonomi metod

Fokus på tillämpbarhet, att deltagarna omedelbart skall kunna omsätta de nya insikterna i sitt
arbete. Kursledaren använder i huvudsak whiteboard och blädderblock. Materialet växer
successivt fram på tavlan och utrymme ges även för deltagarnas aktuella frågor. Kursledaren utgår frå ert eget bolags årsredovisning, går igenom relevanta delar och får alla att förstå såväl resultat- som balansräkningen. På plats, direkt under kursen, får ni dessutom råd om hur ni skall kunna stärka er ekonomi och lönsamhet. Mycket hands-on alltså. Kursen har hållits fär såväl ledningsgrupp som kontors- och produktionspersonal. Alla får pröva miniräknaren!
 

Case

Tillämpningsexemplen tas i huvudsak från er egen verklighet. Casen är då alltid relevanta, dessutom erbjuds ni som deltagare på detta sätt en uppskattad konkret feedback på aktuella problemställningar. Kursledaren tar i mån av tid upp egna case, ofta från tekniska verksamhetsområden, även offentlig upphandling.
 

Kurs Affärsekonomi anpassat upplägg

Upplägget är anpassat efter ledningsperspektiv. Reservation för viss omkastning i programmet alternativt omprioriteringar mellan punkterna beroende på gruppens uttryckliga önskemål.
 

Kurs Affärsekonomi förkunskaper

Ta med er RR&BR samt en kalkylator, det räcker. Kursen har getts för såväl Ledning som administrativ personal. Vincent anpassar efter deltagarna. Ni väljer själva, han kan göra det hur jobbigt eller lätt som helst. Miniräknare kommer behövas, men ni leds i beräkningarna och får en väsentligt bättre förståelse för sambanden.

Kurs Affärsekonomi närliggande kunskapsområden

Affärsplan

Marknadsplan

Fördjupat Chefsprogram

Kurs Affärsekonomi ledare

Vincent Blomberg
 

Kurstillfällen

Kontakta oss för vidare information:
info(at)marknadsskolan.se  eller ring på 08-510 502 63.
Du hittar namngivna citat i Programkatalogen.Dag 1 kl 10.00-18.00
Dag 2 kl 09.00-16.00
Dag 3 kl 09.00-16.00

Gå till kursanmälan för att reservera din plats på Kurs Affärsekonomi.


Kurs Affärsekonomi avgift

22.500 kr/person exkl moms. Företagsinternt 25.000 kr/dag upp till max 6 deltagare.

Kursarrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

 
 

 

  Till startsidan