Kommunikationsplan
 
Workshop

Kommunikationsplan,
Integrerad Marknadskommunikation

Kurs Kommunikationsplan
Workshop

Unikt hands-on, din egen plan i fokus
Stort inslag av rådgivning


 

Ges även som för företagsintern kurs/workshop:
info
(at)marknadsskolan.se  eller ring oss idag på 08-510 502 63.

Kort om Kurs Kommunikationsplan

Små grupper, med 1- max 3 bolag/verksamheter per tillfälle. Kursen ges även företagsinternt. Vi fokuserar på kommunikationseffektivitet, relaterat till dagens verklighet och din kundgrupps sätt att samla info och bete sig inför beslut; allt ur ett affärsmässigt perspektiv. Brandkårsutryckningar och bristfälligt genomtänkta insatser blir inte bara dyra utan ger även bristande säljeffekt. Under två dagar har du möjlighet att för er verksamhet ta fram en lämplig kommunikationsstrategi och utifrån den lägga en taktisk plan för kommande års insatser. Under Kurs Kommunikationsplan går vi på ett pedagogiskt sätt igenom hur kommunikationskanalerna på bästa sätt kan samverka. Vi utgår från er situation och er budget. Din taktik kommer omfatta samtliga kommunikativa kategorier, såsom webbsidan, sociala medier, annonsering i såväl print som i digitala medier, konventionella reklaminsatser, DR, PR-insatser som stöd, events och arrangemang, sales promotion, mässor, telemarketing och personlig bearbetning; kanske har du ett så stort sortiment, så du hellre jobbar utifrån teman? Marknadskommunikationen skall samverka för att föra ut, stödja och underhålla ert budskap.

Deltagarnas uttalanden om Kurs Kommunikationsplan

"Särskilt bra med Kurs Kommunikationsplan var, att jag fick med mig resultat hem som jag har svårt att bara låta försvinna i det ordinarie arbetet. Kursledaren var väldigt engagerad och motiverad att vi verkligen skulle komma igenom planen. Till kommande kursdeltagare, vill jag bara säga att: Var aktiva lyssnare! Var närvarande. Var utvilade - det går åt energi. Nanna sprider idéer och tankar omkring sig som mycket väl kan vara värda att jobba med även om de låter annorlunda än vad man är van vid."

Per Bjuringer, Kommunikationschef Södra Skogsägarna
 
Kurs Kommunikationsplan innehåll
 

Kursen delas upp i två avsnitt. Det första fokuserar främst på den kommunikativa plattformen:

• Syftet med kommunikationen, kommunikationsmål, vad vill ni uppnå med var och en av era åtgärder, vad vill ni att målgruppen skall göra?
• Målgrupper, direkta och indirekta påverkansgrupper
• Budskap och understödjande argument
• Er positionering i segmentet
• USP (Unique Selling Point/Proposition), ESP (Emotional Selling Point/Proposition)
• Trygghetsfaktorer såsom certifieringar, utmärkelser, referenskunderDen andra delen hanterar kanalval, i vilka media ni kan gå, givet er situation och budget, och hur dessa kanaler är tänkta att samverka:

• Momentum, plan för utväxling, effektutvinning mellan olika media
• Struktur, en "karta" för hur kanalerna är tänkta att samverka
• Formulera en sammanställning över de prioriterade kanalerna
• Alternativa sätt att planera och sortera insatserna, såsom med Tema


Under Kurs Kommunikationsplan upprättas inga detaljplaner, med exakt namngivna kanaler, format, datum eller pris. Vi rekommenderar er att överlåta det till leverantör efter detta kurstillfälle.


 
2 dagar

    Stockholm/Göteborg

Metod

Enligt deltagarna själva, så ligger en hel del av fördel i själva metoden, på sättet vi jobbar oss fram till Planen. Ledaren leder resonemanget framåt genom att ställa frågor, identifierar potential till förbättringar. Under arbetets gång förs resonemang mellan deltagarna och ledaren, det finns inte utrymme, vi uppmuntrar heller inte, att de deltagande Bolagen sinsemellan diskuterar varandras strategier. Miniföreläsning har ofta inslag av tillämpningsexempel/case från näraliggande områden. Ledaren har en mycket stor och dessutom aktuell erfarenhetsbank att plocka från. Kursledaren är konstant uppkopplad och kompletterar med whiteboard och blädderblock. Ofta skriver ledaren själv i powerpiont under arbetets gång. Syftet är att deltagarna ser hur materialet och punkterna växer fram, hur omfattande eller avskalat punkterna formuleras. Allt som skrivits i powerpoint får deltagarna direkt på usb.

Kursutvärderingen är skriftlig, görs enkelt på ett par tre minuter, med att svara på tre enkla frågor: ”särskilt bra med kursen, vad som kan förbättras eller göras annorlunda, till kommande kursdeltagare vill jag kort säga att…”

Kurs Kommunikationsplan förkunskaper

Valda delar av Marknadsplanen såsom budget och målgrupper.

Kurs Marknadsplan

Kurs SEO 

Anpassat upplägg

Upplägget är anpassat för kommunikationsansvariga i verksamheten.

Kurs Kommunikationsplan ledare

Ulf Lesley

Nanna Carlstedt

Kurstillfällen

Stockholm/Göteborg

Dag 1 kl 09.00-17.00
Dag 2 kl 09.00-16.30


Kontakta oss för vidare information:

info(at)marknadsskolan.se eller ring 08-510 502 63.
Kurs Kommunikationsplan avgift

11.500 kr/person exkl momsKursanmälan sker per mail till info (at) marknadsskolan.se.

 


Till startsidan