Internationell
Marcom
 
Föreläsning & Workshop

Strategi för Internationell Marknadskommunikation
IMC - hands-on, för ert bolag

Kurs Internationell
Marknadskommunikation

Samordning av Internationell
Marknadsföring

 
2 dagar    StockholmSyfte

Efter 2 dagar har du huvuddragen klara till er strategi, ert direktiv för IMC, International Marketing Communications. Färdig att presentera ledningsgruppen. Du jobbar med ert bolag som case, med korta föreläsningspass varvade med workshops: diskussioner och konsultation.  

Metod

Fokus på tillämpbarhet, att deltagarna omedelbart skall kunna omsätta de nya insikterna i sitt arbete. Kursledaren använder i huvudsak whiteboard och blädderblock. Materialet växer successivt fram på tavlan och utrymme ges även för deltagarnas aktuella frågor.

Case

Tillämpningsexemplen tas i huvudsak från deltagarnas egen verklighet. Casen är då alltid relevanta, dessutom erbjuds deltagarna på detta sätt en uppskattad konkret feedback på aktuella problemställningar. Kursledaren tar i mån av tid upp egna case.
 

Rekommenderas för

Marknads- och kommunikationsansvariga i bolag som är på väg att eller redan har internationaliserats.
 

Anpassat Upplägg

Upplägget är anpassat för beslutsfattare och medarbetare på Kommunikationsavdelningen.

Förkunskaper

Väl insatt i hur ert Bolag idag bedriver sin marknadskommunikativa verksamhet utomlands.
 

Närliggande kunskapsområden

Marknadsplan

Kommunikationsplan

Kursledare

Ulf Lesley, fd Director of Marketing Communications & Branding, Ericsson Radio Systems AB, Stockholm, 1999 - 02; Director of Global Marketing Ericsson Stockholm; Intelligent Networks Products, 1995 – 99, Manager Customer Marketing, Ericsson Australia, Melbourne, 1993 – 95; Sales Manager, Australia & Oceania, Ericsson Stockholm, 1989 – 93.
 

Kurstillfällen


Stockholm

Dag 1 kl 09.00-17.00
Dag 2 kl 09.00-16.00


info(at)marknadsskolan.se , tfn 08-510 502 63.
Kursavgift

11.500 kr/person exkl moms.

Kursen ges även företagsinternt.Kursanmälan gör du per mail eller telefon:
info(at)marknadsskolan.se , tfn 08-510 502 63.

Kursarrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

 
 
 
   
Kort om kursen

Under tre mycket intensiva dagar arbetar ni fram en IMC, International Communication Strategy, för ert Bolag. IMC:n blir ett förslag till er kommande policy, som ni redan dagen efter kursen kan presentera er ledning.

De lokala kontoren och byråerna skall kunna få den frihet de behöver, utan att den centrala styrningen äventyras. Det behövs riktlinjer för hur marknadskommunikationen skall hanteras: profil och varumärke, argumentation, översättningar och egna annonser. Det behövs även direktiv för konflikthantering. När ett flertal byråer är inblandade skall de veta vad som gäller, vilka enheter som skall ingå, timing, godkännanden, avgränsningar, ansvar och rapportering.

Ni tar ställning till vad som skall centralstyras och vad som skall ligga på lokal nivå. Lanseringar och samordnade kampanjer preciseras separat. En kommunikativ plattform, som skall gälla för samtliga kontor, tas fram.

Vi rekommenderar att flera från ert bolag deltar, så att ni redan från början träffas, diskuterar och utvecklar en samsyn.

Ta gärna med er nuvarande policies och strategier, alla dokument som rör samarbete över gränserna, såväl internt som med leverantörerna, såsom reklambyråer, PR- och eventbyråer. Mest nytta gör kursen, om ni kommer flera personer, gärna från olika avdelningar, affärsområden eller länder.

I bilagan Schema hittar du ett detaljerat upplägg.

 Kursbeskrivning Internationell Marknadskommunikation

 Kursbeskrivning Internationell Marknadskommunikation Schema

 
Deltagarnas uttalanden om kursen

"Komplett genomgång av innehållet i en kommunikationsplan. Bra diskussioner om svårigheterna i samarbetet HK vs säljbolag… Mycket bra utbildning..."

Birgitta Skoglund, Ansvarig Marknad, numera Direktör Sälj/Internationellt, KinnarpsHuvudinnehåll

För- och nackdelar med samordning av kommunikationsinsatser för ett internationaliserat företag
• Beslut hämtade från marknadsplanen
• Stordriftsfördelar
• Risker med centraliserad samordning
• Workshop: Syftet och avgränsning för vår IMC-strategi

Varumärke och globala trender för varumärken som påverkar den internationella marknadskommunikationen
• Varumärkets grunder
• Trender som påverkar internationaliseringen av marknadskommunikationen
• Globalisering
• Lokala marknader
• Storskalighet
• Workshop: Principer för hur vårt varumärke skall hanteras

Olika metoder för samordning av marknadskommunikation i ett internationellt perspektiv
• Centraliserad
• Decentraliserad
• Mix
• Workshop: Policy för vårt bolag

Samordning av de grundläggande delarna i kommunikationen, hur kan man säkerställa samordning internationellt och hur mycket samordning som behövs
• Budskap
• Layout
• Värderingar
• Workshop: Vårt ramverk för kommunikativ plattform

Marknadskommunikationen
• Sales promotion material
• Annonser
• PR
• Personlig försäljning
• Workshop: Vårt företags kommunikationsstrategi

Internationell samordning av kampanjkomponenterna i marknadskommunikationen
• Kampanjer
• Produktlanseringar
• Branding
• Budget
• Workshop: Principer för vår samordning

Förändrade krav på reklambyrån då vi går från att vara nationell till att bli internationell i vår marknadskommunikation
• Reklambyråns olika typ av internationella relationer
• Samordning mellan byråerna
• Guide
• Workshop: Princip för vår/a byråer

 Lokal kunddialog och central styrning
• Typ av lokal kunddialog
• Kunddatabas
• Typ av samordning
• Workshop: Ramverk för hur vi hanterar kunddialog/central styrning

Lokala olydiga bolag, vems är felet och var ligger egentligen problemet?
• Olydigt i vems ögon
• Självständighet för lokala bolaget
• Grundbultar i lyckat samarbete
• Workshop: Policy för hantering av våra ”olydiga” lokalbolag

Reservation för viss omkastning i programmet alternativt omprioriteringar mellan punkterna beroende på gruppens uttryckliga önskel.

Till startsidan