Coaching
 
Workshop

Personlig utveckling, stresshantering

- fortsättning efter Kurs Stresshantering

Kort om coachingen

Någon att tala igenom saker och ting med och få vägledning. Det kan gälla ditt ledarskap, din situation på jobbet, vägval i karriären, balans privat– och arbetsliv. Ibland vet man inte exakt var man skall börja utan man behöver hjälp med att reda ut det. Kan kännas riktigt bra att tala igenom saken med en neutral part.

Tider enligt överenskommelse.

Självklar diskretion.


 
Grund: 5 tillfällen à 2 tim
Forts: 3 tillfällen à 2 tim


Syfte

Samtalen leder fram till att du får klarhet i hur du skall agera, du dämpar oron, sover bättre och blir lugnare.


 

Rekommenderas för

Fortsättning på Kurs Stresshantering, om och när du vill sitta själv.

Upplägg

Samtal

Förkunskaper

Kurs Stresshantering, föreläsning, 1 dag

Närliggande kunskapsområden

Chefsprogram Grund

Fördjupat Chefsprogram

Kursledare

eller

Individuell bokning

Anmäl ditt intresse per mail så kommer vi överens om dagar och tider:


info(at)marknadsskolan.se 

eller ring: 08-510 502 63

Lokal

Kursavgift

950 kr exkl moms per två timmar

Rekommenderas 5 ganska täta tillfällen, ca 1 ggr/v, till att börja med, därefter 3 glesare tillfällen, ca 1 ggr/mån.

Kursarrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

Anmälan gör du mer mail eller telefon:

info(at)marknadsskolan.se 

Tfn: 08-510 502 63