Fler i bolaget som tar order

Kurs Affärsmannaskap

- Unikt hands-on, träning färdighet + teori

    2+2 dgr

 

KONTAKTA MIG

Kontakta oss direkt för aktuellt kursdatum:
info(at)marknadsskolan.se  eller ring oss idag på 08-510 502 63.
Du hittar namngivna citat i den aktuella Programkatalogen.Kurskalender för Kurs Affärsmannaskap

   
Kort om Kurs Affärsmannaskap

Små grupper, med en handfull deltagare, för största möjliga effekt. Kurs Affärsmannaskap gör det möjligt för fler i ert bolag att ta order. Kurs Affärsmannaskap är extremt hands-on, rakt på det som behövs; en blandning mellan praktisk färdighetsträning och teori. En mix av de väsentligaste delarna för att få upp medarbetarna på den affärsmässiga banan:

  • Relationsmarknadsföring – villkor för B2B
  • Affärsförhandling – vägen till avslut
  • Säljträning – personlig färdighet
  • Avtalet – affärsuppgörelsens juridiska spelregler

Anmäl ditt intresse nu! Gå till kursanmälan för att reservera din plats på Kurs Affärsmannaskap.


 Kurs Affärsmannaskap Innehåll och upplägg

 

Kurs Affärsmannaskap innehåll

Kurs Affärsmannaskap Dag 1: Relationsmarknadsföring - den kontinuerliga kontakten med kunden

Relationsmarknadsföring - B2B och tjänster

Relationer, nätverk och interaktion

Marknadsföring av tjänster - ett serviceperspektiv

Professionella marknader - kännetecken och villkor

Kundens affärer med sina kunder

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare

Beslutsgrupp, roller i beslutsprocessen

Anskaffandet av nya kunder och att etablera en långsiktig och stabil affärsrelation

Personliga relationer och sociala nätverk – villkor för entrébiljett?

Samarbete mellan företag - djupare relationer

Medpart snarare än motpart - långsiktigt samarbete och vinnar/vinnar-lösning, från transaktion till samarbete

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare

Marknadsföringsprocessen - från 4P till Relationsprocess: Från Distribuera Värde & Självständiga val, till Ömsesidigt beroende & Skapa värde tillsammans

Från traditionellt säljtänkande till en ömsesidig relation

Bindningsaspekter på relationsmarknadsföring, mellan kundbolag och leverantör

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare

 

Kurs Affärsmannaskap Dag 2 Affärsförhandling

Målsättning

Motparten (”Medpart”, enligt ovan)

Förhandlingsstilar

Förhandlingsvärden i förhandlingsteknik                                           

Makt- och styrkeposition i förhandlingsteknik

Underläge

Icke verbala signaler, kroppsspråk och andra tecken

Argumentation i förhandlingsteknik

Eftergifter

Förhandlingsfaser

Specialare inom förhandlingsteknik, bl a sk dödläge, byte av förhandlare

Förberedelser

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare

 

Kurs Affärsmannaskap Dag 3 Säljträning

Allt man idag vet om framgångsrik försäljning.

Individuell analys, din nuvarande färdighet som säljare, en individuell utvecklingsplan tas fram.

Arbeta mot mål:
• Intäkts- och försäljningsmålsättning
• Målutformning och säljares marknadsmålsättning

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare

Din försäljning är speciell: Säljstil och personlighet

Typ av insatser:
• Säljplanering
• Effektivitet
• Kundplanering
• Praktisk arbetsplanering

Insatseffektivitet:
• Tidseffektivitet
• Den kvantitativa insatsen
• Den kvalitativa insatsen
• Kunder att rikta insatserna mot

Kundmötet: Relationsorientering och kontaktteknik. Kommersiellt samarbete med kunder. Säljsamtalets teknik och metodik

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare

Analys av kunders affärspotential

Aktiv försäljning: Att sälja kundfördelar genom bra presentations- och demonstrationsteknik. Argumentationsövning och tillämpning av demonstrationer för att täcka kundens behov av produkter och tjänster.

Analys av eventuella köphinder

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare

Kännetecknande för en framgångsrik affär:
• Prisförhandling och hantering av köpmotstånd
• Frekvens
• Volym
• Periodisering
• Beslutsprocess
• Maktstrukturer
• Antal aktörer

Beslutsteknik:
• Bevis och avslutsteknik för att få accept
• Metoder för att påverka
• Konsten att övertyga
• Retorik i säljsamtalet

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare:
• Presentera
• Argumentera
• Ställa frågor
• Förstå hur kunden tänker då han/hon köper

Personlig Utvecklingsplan

 

Kurs Affärsmannaskap Dag 4: Affärsavtalet –överenskommelsens juridiska spelregler

Avtalsjuridikens plats i rättsordningen:                                                                
Regler för avtal
Avtal och andra rättsregler
Särskilt för avtalsrätten

Att ingå avtal:
Bindande avtal
Fullmakter
Ogiltiga avtal

Allmänna avtalsfrågor:
Vad är avtalat?
Tolkning
Ändringar
Avtalsbrott

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare

Några avtalstyper:
Köp av tjänster
Entreprenadavtal

Betalning och fordran:
Fordran
Preskription av krav
Problem i samband med betalning

Avtalstvister:
Hantering
Domstolen
Advokat

Tillämpningsövningar relevanta för aktuella deltagare


Anmäl ditt intresse nu!

 Kurs Affärsmannaskap Schema

     

Kurs Affärsmannaskap metod

Miniföreläsningar varvat med individuell träning. Löpande förs diskussioner av deltagarnas skarpa lägen. Inte så mycket erfautbyte, utan snarare att ledaren använder de verkliga exemplen som pedagogiskt material. Han/hon kompletterar även med aktuella egna erfarenheter från andra verksamheter.

Kursledaren använder i huvudsak whiteboard och blädderblock. Ofta tejpas blädderblockets sidor upp på väggarna runt om lokalen.

Vi rekommenderar deltagaren att ta med anteckningsmaterial i större format och gärna färgpennor, detta har framförts som en klar fördel abv tidigare deltagare som tyckt att Ledarens sambansbeskrivningar på tavlan varit värda att spara.

Case

Tillämpningsexemplen tas i huvudsak från deltagarnas egen verklighet. Casen är då alltid relevanta, dessutom erbjuds deltagarna på detta sätt en uppskattad konkret feedback på aktuella problemställningar. Kursledaren tar i mån av tid upp egna case.
 

Kurs Affärsmannaskap upplägg

Upplägget är anpassat efter ledningsperspektiv. (Reservation för viss omkastning i programmet alternativt omprioriteringar mellan punkterna beroende på gruppens uttryckliga önskemål.)

Självfallet är kursen genussäkrad.  

Kurs Affärsmannaskap förkunskaper

Du bör dagligen ha en affärsmässig kontakt med kunderna, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, via mail eller web.

Kurs Affärsmannaskap närliggande kunskapsområden

Affärsförhandling

Kurs Affärsmannaskap ledare

Kursansvarig: Rolf Laurelli

Affärsavtalet:

Carl Anders Svensson & Marcus Atteva
 

Kurs Affärsmannaskap kurstillfällen

Kontakta oss för vidare information:
info(at)marknadsskolan.se  eller ring på 08-510 502 63.
Du hittar namngivna citat i Programkatalogen.

Dag 1 kl 10.00-18.00
Dag 2 kl 09.00-16.00Gå till kursanmälan för att reservera din plats på Kurs Affärsmannaskap.

Kurs Affärsmannaskap avgift

31.000 kr/person exkl moms. Företagsinternt 25.000 kr/dag upp till 6 personer.

Kursarrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

 
 

 

  Till startsidan